Podmínky pronájmu

Pronajímatel a nájemce si vzájemně sjednaly následující podmínky ...